Menu Close Menu

تماس با ما

Contact with us

ایمیل

info@donorscenter.ir

ارسال پیغام

Captcha

روش های تماس

سالانه ۵ تا ۸ هزار نفر در کشور دچار مرگ مغزی میشوند، سالانه ۶ هزار عضو قابل اهدا به زیر خاک میرود و متاسفانه هنوز فرهنگ اهدای عضو در بین خانوادههای ایرانی جا نیفتاده است.باید بدانیم امکان بازگشت فرد مرگ مغزی، به هیچ عنوان، وجود ندارد و یک فرد مرگ مغزی به طور بالقوه میتواند بین یک تا ۸ نفر را نجات دهد اهدای عضو تصمیم گیری بین مرگ و زندگی نیست، بلکه تصمیم برای به خاک نرفتن اعضای قابل استفاده است. ما برآنیم تا آنروز جلو رویم که استان اردبیل قطب اهدای عضو و صادرکننده این فرهنگ به سایر نقاط کشور و جهان باشد. ما خواستیم ،قدم برداشتیم و تلاش خواهیم کرد این فرهنگ را به حد اعلا خود برسانیم.

کلیک کنید:

با در ارتباط باشید