Menu Close Menu

اهداف انجمن اهدای عضو ایرانیان شعبه اردبیل

ماموریت و چشم‌انداز

ماموریت
رسالت انجمن اهدای عضو ایرانیان که بصورت یک سازمان مردم نهاد غیر انتفاعی، غیر سیاسی و غیر دولتی توسط عده ای از متخصصین فراهم آوری و پیوند اعضا و فرهیختگان عرصه هنر و فرهنگ کشور در سال ۱۳۹۴ تاسیس گردیده تلاش در جهت استفاده بهینه از اعضای همه افراد مرگ مغزی مناسب اهدا در جهت نجات بیماران نیازمند پیوند می باشد. در این راستا انجمن با ارتقای یکپارچه آمار اهدای عضو در کشور در نهادینه سازی این فرهنگ نوپا در ایران می کوشد. همچنین با آموزش تخصصی هماهنگ  کنندگان اهدای عضو دانش این افراد را برای شناسایی ، مراقبت، رویارویی با خانواده اهداکننده و سایر مراحل فراهم آوری اعضا بالا برده و در بدین وسیله موجب افزایش کمیت و کیفیت اعضای اهدا شده می گردد. با حمایت از پژوهش در زمینه اهدای عضو انجمن تلاش دارد که اطلاعات همه تیم های اهدای عضو را به روز نگه داشته و کاری کند که ایران یکی از منابع علمی معتبر دنیا باشد. همچنین با حمایت از خانواده های اهداکننده عضو و توانبخشی آنان تلاش می کند که قدردانی جامعه از اقدام مسئولانه و ایثارگرانه این خانواده ها را به آنها نشان دهد. در نهایت انجمن در کنار وزارت بهداشت آمادگی پذیرش مسئولیت و راهبری همه مواردی را که در ارتقای اهدای عضو و پیوند اعضا در کشور ضروری بوده ولی در بدنه دولت به سختی انجام پذیر است را دارد. 

شعبه اردبیل انجمن اهدای اعضو ایرانیان علاوه بر مطالب یاد شده  سعی مینماید بیش از پیش این فرهنگ را با استفاده از اشخاص تاثیر گذار ، نهاد های دولتی و خصوصی در سطح استان اردبیل نهادینه نماید علاوه بر این بتواند با استفاده از حرکت های نو و عامه پسند نام اردبی را به عنوان قطب اهدای عضو ایران مطرح نماید.


چشم انداز
انجمن اهدای عضو ایرانیان در پی روزی است که هیچ فرد مرگ مغزی اعضای ارزشمند خود را با خود به زیر خاک نبرد و هیچ انسان نیازمند پیوندی در لیست انتظار به دلیل نرسیدن عضو پیوندی جان خود را از دست ندهد.

 

اهداف اصلی:
۱.  ارتقای فرهنگ اهدای عضو    
۲.  حمایت از خانواده‌های اهداکننده
۳.  آموزش اهدای عضو به تیم‌های درمانی و جامعه
۴. حمایت از طرح‌های پژوهشی مرتبط با اهدای عضو

 اهداف فرعی :
۱.  ارتقای دانش مسئولین و پرسنل واحدهای فراهم‌آوری اعضای پیوندی در همه زمینه‌های اهدای عضو
۲.  ارتقای دانش کلیه رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی درباره مرگ مغزی و اهدای عضو
۳.  ارتقای دانش کلیه سطوح جامعه درباره مرگ مغزی و اهدای عضو
۴.  دسترسی راحت بیماران نیازمند به پیوند اعضا به ارگان‌های پیوندی
۵. شناسایی کامل افراد مرگ مغزی
۶. جلوگیری از خاکسپاری ارگان‌ها
۷. ارتقای کیفیت ارگان‌ها
۸. ایجاد عدالت و مساوات در تخصیص ارگان‌ها
۹. کمک به ایجاد شبکه تخصیص عضو کشوری انتقال ارگان‌ها و نسوج بین مراکز مختلف کشور
۱۰. ایجاد خودکفایی در کشور و کاهش نیاز به ارجاع بیماران برای پیوند اعضا و نسوج به سایر کشورها
۱۱. رسیدگی به مشکلات خانواده‌های اهداکننده عضو افراد مرگ مغزی
۱۲. همراه نمودن خیرین
۱۳. ایجاد تعامل و تعاون با سازمان‌های ذیربط

مطالب مرتبط با این صفحه